#11 Case oppgave

Intro 

I dette blogginnlegget skal jeg svare på noen spørsmål gitt i en case, caset handler om at jeg skal søke jobb i Amnesty gjennom en case oppgave. Oppgaven legger jeg til og svarer på spørsmålene på denne måten, grunnen til det er fordi jeg føler det blir best for leseren da den ser tydelig hva jeg svarer på.  

  1. Amnesty og digitale kanaler 
  1. Beskriv kort hvordan Amnesty benytter seg av digitale kanaler i dag. Kan du identifisere og beskrive kundereisen(e)? 

SVAR: Amnesty er godt etablert over de fleste, i alle fall de største sosiale mediene. Det er en bra ting at de bruker alle de største plattformene for å spre informasjon om hvor viktig det er for at alle mennesker skal ha de samme rettighetene. Som vi ser på bildet under befinner Amnesty seg på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Dette var lett å finne dette på deres nettside da det vises klart og tydelig i bunn av siden deres. 

Bildet er hentet fra Amnesty sin hjemmeside. 

Hvis man ønsker å støtte Amnesty sitt arbeid så kan man gjøre dette på flere måter, man kan gi penger månedlig, og da står det der du har valget om å kjøpe hva pengene går til. Slik at man kan ha en følelse av at man bidrar til å gjøre en forskjell, og bidra til noe større enn deg selv. Man kan også kjøpe armbånd som man kan bruke å vise at man støtter all slags kjærlighet. Under kan dere se litt av hva de tilbyr. 

De forklarer også akkurat hva din støtte går til, slik at du kan være trygg på at det går til å gjøre en forskjell. 

  1. Ser du rom for forbedring eller uutnyttet potensiale? 

SVAR: Jeg syntes Amnesty har gjort en dyktig jobb med å fremvise hva de står for og hvor enkelt det er for å kunne gi sin støtte, det er ikke en lang og kronglete vei, men en veldig kort og enkel en. Det gjør at folk lettere kan gi støtte da hvis det hadde vært en lang prosess hadde mange ikke orket. Det er ikke så mye jeg ville gjort annerledes, men kanskje gjort nettsiden litt mer oversiktlig og “clean”, men aboslutt en meget god nettside og brukere på de største sosiale plattformene. 

  1. Måling og analyse av trafikk 
  1. Hva vil du si er de viktigste digitale målsetningene for Amnesty? 

SVAR: Deres målsetninger vil jeg si burde være å vise seg mest mulig frem på nettet, nå ut til mest mulig folk slik at alle får med seg den viktige jobben Amnesty gjør. Spre budskapet deres rundt over hele nettet, og nå ut til så mange segmenter som mulig. De gjør en viktig jobb og hjelper folk som alene ikke kan gjøre forandring i landet deres, men med Amnesty sin hjelp så kan de faktisk gjøre en forandring, men den forandringen trenger også støtte. Derfor må de spre hva de står for til mest mulig folk slik at de også får mer støtte, jo mer støtte jo flere mennesker kan de hjelpe.  

  1. Hva vil du si er viktig å måle/analysere ved hjelp av Google Analytics på Amnesty.no? 

SVAR: Det er viktig å få tall på hvor mange som leser hva de står for, se hvor mange som bruker litt lengre tid på deres nettside. Jo lenger folk er på deres nettside jo mer leser de seg opp om hva de driver med, og bruke dette til å annonsere folk som er i deres segment. 

  1. Organisk søk og SEO 
  1. Hvordan vil du karakterisere Amnesty sin synlighet i organisk søk 

SVAR: Amnesty er veldig synlig i google søk, hvis man søker etter dem eller hva de driver med dukker de opp med engang. Det er meget bra, og det vil bli vanskelig å ikke finne de hvis du leter etter noe av det de driver med eller søker etter dem direkte. Så her vil jeg gi dem toppkarakter! Jeg vil legge til ett bilde under der man kan lett se at de dukker enkelt opp.  

  1. (Google) i dag? (du kan velge å fokusere på ett tema for eksempel) 

SVAR: Se svaret på 3a. 

  1. Kan du gi konkrete eksempler på tiltak innenfor SEO som vil ha en positiv effekt på synligheten til Amnesty.no i organisk søk? 

SVAR: Jeg har ikke altfor mye å komme med her siden jeg syntes nettsiden er meget god, men det er noen ting man kan gjøre som er raskt og enkelt. Det første jeg ville gjort er å laget en fane der man kan gå gjennom bilder med bildebeskrivelse og ting de har gjort opp igjennom. Bilder er bra for leseren og bildebeskrivelser gir bedre SEO. De har gjort en meget god jobb her men savner en Instagram aktig fane på deres side for å lettere se hva de gjør på deres nettside. Men absolutt en bra nettside! 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *